Oncologisch Handzorg

Marian is op dit moment bezig met de opleiding tot oncologisch handzorgverlener OHV®.

Een oncologisch handzorgverlener is bewust van de implicaties van de ziekte kanker en de behandelingen ervan, zodat zij een veilig en doelmatig handzorgtraject in kunnen zetten in afstemming met de behandelend specialist/oncologisch verpleegkundige of huisarts.

De behandeling (vooral chemotherapie/doelgerichte therapie) die u krijgt heeft niet alleen invloed op de kankercellen, maar ook op uw gezonde cellen. Hierdoor kunt u last krijgen van bijwerkingen. Het is niet te voorspellen welke bijwerkingen bij u optreden, en ook niet wanneer en hoe erg de bijwerkingen zijn. Dit is per persoon verschillend.
Tijdens de behandeling bent u extra gevoelig voor infecties. Als de huid en nagels voor de start van de behandeling in optimale conditie verkeren of worden gebracht kunnen we de bijwerkingen mogelijk uitstellen, verzachten en/of stabiel proberen te houden.

Preventie

Ga een dag of tien voor aanvang van uw behandeling naar een OHV® , zodat die een screening en inspectie van de huid en nagels kan uitvoeren. Volg daarbij het advies op om de huid en nagels in een optimale status te brengen.

Meer informatie kunt u vinden op: https://www.oncohand.com